بوی پیراهن یوسفم

به امید وصال پیراهن یوسف خواهم دوید

بهت نگفتم تا حالا

بهت نگفتم تا حالا

اينکه چقد دوست دارم

اما حالا بهت مي گم

بي تو دارم کم ميارم

بهت نگفتم تاحالا

که بدجوري عاشقتم

بهت نگفتم تا حالا

اما حالا بهت مي گم

داري کجا ها مي کشي

با اين دل در به در و

قشنگ مهربون من

اينجوري از پيشم نرو

بهت نگفتم تا حالا

اينکه چقد دوست دارم

اينکه چقد آرزومه

پيش چشات کم نيارم

دلم مي خواد باور کني

از ته دل مي خوام تو رو

وقتي مي گم بمون , بمون

وقتي مي گم نرو , نرو

بري هزار سالم بشه

چشم انتظارت مي مونم

بازم براي دل تو

ترانه هامو مي خونم

خودت مي دوني که تورو

از دل و از جون ميخوامت

ليلي عشق من شدي

من مثه مجنون مي خوامت

بهت نگفتم تا حالا

اينکه چقد دوست دارم

اما حالا بهت مي گم

بي تو دارم کم ميارم

بهت نگفتم تا حالا

که بد جوري عاشقتم

بهت نگفتم تا حالا

اما حالا بهت مي گم

دلم مي خواد باور کني

از ته دل مي خوام تو رو

وقتي مي گم بمون , بمون

وقتي مي گم نرو , نرو
نوشته شده در شنبه یکم شهریور 1393ساعت 20:3 توسط منتظر یوسف| |

نفسم.

نفسم.

نفسم.

خودت یا عشقت

هر کدوم که میشه

بیاید و یک خنجر توی قلب من فرو کنید دیگه

دارم میمیرم از

نوشته شده در سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393ساعت 14:58 توسط منتظر یوسف| |

Design By : Mihantheme