بوی پیراهن یوسفم

به امید وصال پیراهن یوسف خواهم دوید

او برفت

با او برفت جانم

نوشته شده در سه شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:6 توسط منتظر یوسف| |

هنوز چشم براهتم

نوشته شده در جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 10:56 توسط منتظر یوسف| |

Design By : Mihantheme